Idea Bank S.A. Oddział Lion’s Bank w Warszawie z siedzibą w Warszawie nie oferuje usług doradztwa podatkowego ani prawnego. Niniejszy komunikat ma wyłącznie charakter informacyjny i zawiera opisy uproszczone. Komunikat nie ma charakteru porady prawnej, W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z ustaleniem Państwa statusu podatnika w zakresie regulacji CRS zalecamy skorzystanie z usług doradcy podatkowego lub zasięgnięcie porady prawnej.