Wszystkie dokumenty

Dokumenty obowiązujące od 15 lipca 2019 r.
Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu „Idea Bank S.A. oddział Lion's Bank w Warszawie” POBIERZ
Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania używania debetowych kart płatniczychStawki oprocentowania środków stosowane na rachunkach bankowych oraz stawki oprocentowania kredytów i pożyczekStosowane stawki prowizji i wysokość pobieranych opłat
MasterCard Concierge POBIERZ
Lokaty, terminy kapitalizacji odsetek
Regulamin kart kredytowych POBIERZ
Stosowane kursy walutoweInformacje o Bankowym Funduszu GwarancyjnymBezpieczeństwoReklamacjeCRSFATCAInne
Wykaz przedsiębiorców krajowych lub przedsiębiorców zagranicznych, świadczących na rzecz banku usługi outsourcingowe, o których mowa w art. 6a ust.1 ustawy Prawo bankowe, o ile przy wykonywaniu na rzecz banku czynności outsourcingowej przedsiębiorcy uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową POBIERZ
Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się zasady rozliczeń z ZUS. Przedsiębiorcy do końca roku otrzymają jeden indywidualny numer rachunku składkowego. Nie będą już aktywne dotychczasowe numery rachunków, na które przedsiębiorcy opłacali składki. Przelewy do ZUS będą wykonywane z użyciem standardowej formatki przelewu krajowego. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączoną pełną treścią komunikatu przesłanego w serwisie transakcyjnym (bankowości elektronicznej). Z poważaniem Idea Bank S.A., Oddział Lion's Bank
Opis Systemu Kontroli Wewnętrznej POBIERZ
Adekwatność kapitałowa oraz inne informacje