Przedstawione informacje mają wyłącznie charakter informacyjny i zawierają opisy uproszczone; nie mają charakteru porady prawnej. Idea Bank S.A. Oddział Lion’s Bank w Warszawie nie oferuje usług doradztwa podatkowego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z ustaleniem Państwa statusu podatnika w zakresie regulacji FATCA zalecamy skorzystanie z usług doradcy podatkowego lub zasięgnięcie porady prawnej.