Dajemy Ci możliwość oszczędzania z jednoczesnym dostępem do Twoich środków.
  • łatwy, stały i szybki dostęp do środków pieniężnych
  • oprocentowanie do 2,15% w skali roku bez limitu środków dla osób aktywnie korzystających z konta

KORZYŚCI KONTA

  • comiesięczna kapitalizacja odsetek
  • swobodny dostęp do oszczędności – wpłaty i wypłaty bez utraty odsetek
  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku
  • 0 zł za pierwszy dowolny przelew krajowy w miesiącu (w tym do ZUS i US)

Zobacz demo bankowości internetowej

NOTA PRAWNA

Rachunek Oszczędnościowy „Rachunek oszczędnościowy Lion’s EXCELLENCE” (dalej „Rachunek”) przeznaczony jest dla osób fizycznych będących konsumentami (dalej „Klient”). Opłata za otwarcie i prowadzenie Rachunku wynosi 0 zł. Oprocentowanie środków na Rachunku jest zmienne i uzależnione od salda środków na Rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowym. Oprocentowanie w wysokości 2,15% w skali roku naliczane będzie dla środków dostępnych na Rachunku o wartości 10 razy większej niż saldo dostępne na Rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowym prowadzonym przez Bank na rzecz Posiadacza Rachunku, z zastrzeżeniem, że pozostałe środki na Rachunku, które stanowią nadwyżkę ponad 10-krotność salda dostępnego na Rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowym, oprocentowane będą według niższej stawki oprocentowania wynoszącej 1,50% w skali roku. Oprocentowanie w wysokości 1,50% w skali roku naliczane będzie dla całości środków dostępnych na Rachunku, w przypadku gdy Posiadacz Rachunku nie posiada Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego. Kapitalizacja odsetek na Rachunku następuje ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Szczegóły dotyczące Rachunku Oszczędnościowego „Rachunek oszczędnościowy Lion’s EXCELLENCE” zawarte są w „Tabeli Oprocentowania Rachunków dla klientów indywidualnych” oraz „Tabeli Opłat i Prowizji Dla Rachunków Prowadzonych w Złotych Polskich Dla Klientów Indywidualnych” dostępnej na stronie www.lionsbank.pl