Dajemy Ci możliwość założenia konta całkowicie online. Dzięki temu zyskasz czas na ważniejsze rzeczy.
  • 0 zł za wydanie debetowej karty płatniczej
  • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów
  • 0 zł za krajowe przelewy przez internet w systemie Elixir

Korzyści z konta w Lion’s Banku

  • 0 zł za wydanie debetowej karty płatniczej i brak opłaty miesięcznej
  • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju i zagranicą
  • 0 zł za krajowe przelewy przez internet w systemie Elixir
  • 0 zł za dwa przelewy europejskie (SEPA) w miesiącu

Zobacz demo bankowości internetowej

NOTA PRAWNA

Rachunek Oszczędnościowo – Rozliczeniowy „Konto Lion’s Prime” (dalej „Rachunek”) przeznaczony jest dla osób fizycznych będących konsumentami. Opłata za otwarcie Rachunku wynosi 0 PLN. Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku wynosi 100 PLN. Opłata w danym miesiącu kalendarzowym nie jest pobierana, gdy (i)w ostatnim dniu tego miesiąca Posiadacz Rachunku jest również posiadaczem Lokaty FORTUNE, a saldo na Rachunku na koniec dnia poprzedniego wynosi minimum 10 % wartości Lokaty FORTUNE lub (ii) dokonany zostanie w poprzednim miesiącu kalendarzowym wpływ na Rachunek w formie przelewu z innego banku lub wpłaty we wpłatomacie na łączną kwotę nie niższą niż 2 000,00 PLN. Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach Rachunku zawarte są w „Tabeli Opłat i Prowizji Konto Lion’s Prime dla klientów indywidualnych ” dostępnej na stronie www.lionsbank.pl.