Negocjuj kursy walut za pośrednictwem dedykowanego dealera.
  • 0 zł za prowadzenie rachunków walutowych
  • 0 zł za możliwość negocjowania kursów walut z dealerem
  • niska kwota negocjowanej transakcji walutowej – min. 2000 zł

Korzyści konta walutowego

  • indywidualna opieka dealera walutowego
  • minimalizacja kosztów i oszczędność czasu
  • 0 zł za dwa przelewy europejskie (SEPA) w miesiącu
  • porównaj nasze kursy i skontaktuj się z dealerem walutowym pod nr tel. 22 262 00 28 (koszt połączenia wg taryfy operatora)

Zobacz demo bankowości internetowej

Nota prawna

Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy Lion’s WORLD CURRENCY (dalej „Rachunek”) przeznaczony jest dla osób fizycznych będących konsumentami. Opłata za otwarcie Rachunku wynosi 0 PLN. Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku wynosi 0 PLN. W przypadku opłat i prowizji za transakcje realizowane w walutach obcych, Bank dokonuje przeliczenia stawek złotowych na walutę przy zastosowaniu kursów kupna zawartych w Tabeli Kursów Walut w Idea Bank S.A.. Opłaty i prowizje zgodnie z „Tabelą Opłat i Prowizji Rachunków  Walutowych Lion’s World Currency (EUR, CHF, GPB) dla klientów indywidualnych  ” pobierane są w ciężar Rachunku walutowego, z którego dokonywana jest transakcja płatnicza. Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach Rachunku zawarte są w „Tabeli Opłat i Prowizji Rachunków  Walutowych Lion’s World Currency (EUR, CHF, GPB) dla klientów indywidualnych” dostępnej na www.lionsbank.pl.

 

Opieka dealera walutowego możliwa jest po podpisaniu przez klienta „Umowy o zawieranie natychmiastowych transakcji walutowych”. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy negocjacji kursu walutowego.