Możliwość zerwania bez utraty odsetek
  • okres lokaty to 3 miesiące
  • lokata od 10 000 PLN nawet do 1 000 000 PLN
  • Skutek zerwania lokaty – zachowanie 100% odsetek należnych za rzeczywisty okres przechowywania przez możliwość zerwania depozytu bez utraty odsetek

WARUNKI LOKATY

  • lokata dostępna w oddziałach banku i online po zalogowaniu
  • Możliwość zerwania bez utraty odsetek
Depozyt objęty gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do kwoty 100 000 Euro

NOTA PRAWNA

Lokata Confort (dalej „Lokata”) z oprocentowaniem stałym 2,20% w skali roku na okres 3 miesięcy, z kapitalizacją odsetek na koniec Okresu Umownego. Minimalna kwota Lokaty to 10 000 zł, maksymalna to 1 000 000 zł. Zerwanie Lokaty przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem wpłaconych środków pieniężnych w ramach Lokaty oraz wypłatą odsetek naliczonych za rzeczywisty czas przechowywania środków pieniężnych na rachunku Lokaty. Lokata CONFORT jest automatycznie odnawiana na taki sam okres (3 miesiące), na warunkach określonych w Tabeli Oprocentowania dla Lokaty BON APETIT zakładanej na Okres Umowny wynoszący 3 miesiące, obowiązującej w dniu rozpoczęcia kolejnego Okresu Umownego. Posiadacz Rachunku ma możliwość zmiany charakteru Lokaty na wariant nieodnawialny poprzez złożenie dyspozycji zmiany w Oddziale bądź za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej w dowolnym momencie trwania Okresu Umownego. Zaprezentowane informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania oferowanych lokat bankowych w PLN dostępnej na stronie www.lionsbank.pl.