Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz
  • okres lokaty 1, 3, 6mcy
  • lokata od 10 000 PLN bez ograniczeń

WARUNKI LOKATY

  • lokata przeznaczona również dla obecnych Klientów
  • lokata dostępna w oddziałach banku i online po zalogowaniu
  • gwarancja stałego oprocentowania przez cały okres trwania lokaty
Depozyt objęty gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do kwoty 100 000 Euro

NOTA PRAWNA

Lokata MIRACLE (dalej „Lokata”) zakładana jest na okres 1, 3, 6 miesięcy. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec Okresu Umownego. Oprocentowanie Lokaty jest stałe i wynosi 1,30% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 1 miesiąca ; 1,45% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 3 miesięcy; 1,60% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 6 miesięcy. Minimalna kwota Lokaty to 10 000 PLN, brak maksymalnej kwoty Lokaty. Zerwanie Lokaty przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem wpłaconych środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego, Idea Bank S.A. oddział Lion’s Bank w Warszawie nie nalicza ani nie wypłaca odsetek. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania oferowanych lokat bankowych w PLN dostępnej na stronie www.lionsbank.pl.