Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz
  • od 1 miesiąca do 60 miesięcy
  • lokata od 10 000 PLN bez ograniczeń

WARUNKI LOKATY

  • lokata przeznaczona również dla obecnych Klientów
  • lokata dostępna w oddziałach banku i online po zalogowaniu
  • gwarancja stałego oprocentowania przez cały okres trwania lokaty
Depozyt objęty gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do kwoty 100 000 Euro

NOTA PRAWNA

Lokata MIRACLE (dalej „Lokata”) zakładana jest na okres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 24, 36, 48 lub 60 miesięcy. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec Okresu Umownego. Oprocentowanie Lokaty jest stałe i wynosi 1,30% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 1 miesiąc ; 1,35% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 2 miesięcy; 1,45% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 3, 4 lub 5 miesięcy; 1,60% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 6, 8, 9 miesięcy; 1,65% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 10 miesięcy; 1,75% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 12, 14 lub 18 miesięcy; 2,10% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 24 miesięcy ; 2,35% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 36 miesięcy; 2,40% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 48 miesięcy; 2,45% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 60 miesięcy. Minimalna kwota Lokaty to 10 000 PLN, brak maksymalnej kwoty Lokaty. Zerwanie Lokaty przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem wpłaconych środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego, Idea Bank S.A. oddział Lion’s Bank w Warszawie nie nalicza ani nie wypłaca odsetek. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania oferowanych lokat bankowych w PLN dostępnej na stronie www.lionsbank.pl.