Lokata dla nowych Klientów Lion’s Banku, dostępna już od 500 PLN
  • okres lokaty: 3 miesiące
  • lokata od 500 PLN nawet do 100 000 PLN
  • bez dodatkowych produktów
ZOSTAŃ KLIENTEM

WARUNKI LOKATY

  • lokata przeznaczona tylko dla nowych Klientów
  • lokata dostępna tylko w oddziałach banku
  • gwarancja stałego oprocentowania przez cały okres trwania lokaty
  • oprocentowanie 4,00% dla kwoty od 500 PLN do 20 000 PLN oraz 3% dla kwot od 20 000,01 PLN do 100 000,00 PLN
Depozyt objęty gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do kwoty 100 000 Euro

NOTA PRAWNA

Lokata WELCOME (dalej „Lokata”) z oprocentowaniem stałym 4,00% w skali roku na 3 miesiące z minimalną kwotą lokaty 500 zł, a maksymalną 20 000 zł lub z oprocentowaniem stałym 3,00% w skali roku na 3 miesiące z minimalną kwotą lokaty 20 000,01 zł, a maksymalną 100 000 zł, z kapitalizacją odsetek na koniec Okresu Umownego. Wniosek o Lokatę można złożyć jedynie w placówkach Idea Bank S.A. oddział Lion’s Bank w Warszawie. Z Lokaty może skorzystać tylko nowy Klient Banku, tj. Klient, który do momentu poprzedzającego złożenie Wniosku o założenie Lokaty nie zawarł z Bankiem Umowy Produktowej lub nie złożył Wniosku, w rozumieniu Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank S.A. oddział Lion’s Bank w Warszawie dla klientów indywidualnych, dostępnego na stronie www.lionsbank.pl albo Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych, dostępnego na stronie www.ideabank.pl. Klient może założyć tylko jedną Lokatę. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania oferowanych lokat bankowych w PLN dostępnej na stronie www.lionsbank.pl.