Trzymiesięczna lokata dla nowych Klientów Lion’s Banku, dostępna już od 100 000 PLN
  • okres lokaty: 1 lub 3 miesiące
  • lokata od 100 000 PLN nawet do 350 000 PLN
  • bez dodatkowych produktów
ZAŁÓŻ ONLINE

WARUNKI LOKATY

  • lokata przeznaczona tylko dla nowych Klientów
  • lokata dostępna online
  • gwarancja stałego oprocentowania przez cały okres trwania lokaty
Depozyt objęty gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do kwoty 100 000 Euro

NOTA PRAWNA

Lokata WELCOME ONLINE (dalej „Lokata”) z oprocentowaniem stałym 2,15% w skali roku dla Lokaty zakładanej na 1 miesiąc lub z oprocentowaniem stałym 2,25% w skali roku dla Lokaty zakładanej na 3 miesiące. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec Okresu Umownego. Minimalna kwota Lokaty to 100 000 zł, a maksymalna 350 000 zł. Wniosek o Lokatę można złożyć jedynie za pośrednictwem Strony Internetowej www.lionsbank.pl. Z Lokaty może skorzystać tylko nowy Klient Banku, tj. Klient, który do momentu poprzedzającego złożenie Wniosku o założenie Lokaty nie zawarł z Bankiem Umowy Produktowej lub nie złożył Wniosku, w rozumieniu Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank S.A. oddział Lion’s Bank w Warszawie dla klientów indywidualnych, dostępnego na stronie www.lionsbank.pl albo Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Banku S.A. dla klientów indywidualnych, dostępnego na stronie www.ideabank.pl. Klient może założyć tylko jedną Lokatę. Zerwanie Lokaty przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem wpłaconych środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego, Idea Bank S.A. oddział Linie nalicza ani nie wypłaca odsetek. Zaprezentowane informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania oferowanych lokat bankowych w PLN dostępnej na stronie www.lionsbank.pl