Zarząd

Jerzy Pruski

Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu
Pan Jerzy Pruski został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Idea Bank S.A. pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Idea Bank S.A. z dniem 7 listopada 2018 roku. Jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (1983 r.). W 1989 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Od 1983 r. do 2009 r. zatrudniony był w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Jest ekspertem zewnętrznym Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w latach 2016-2017 pełnił funkcję eksperta zewnętrznego Banku Światowego. Pan Jerzy Pruski posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach finansowych. Przed objęciem funkcji w Idea Bank S.A. Pan Jerzy Pruski pełnił od lutego 2017 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu w Getin Noble Bank S.A. z odpowiedzialnością za nadzór merytoryczny i organizacyjny nad Departamentem Produktów Skarbowych, Departamentem Finansowania Deweloperów, Departamentem Skarbu, Departamentem Prawnym, Biurem Zarządu, Biurem Zakupów Centralnych oraz Zespołem Walidacji Modeli. W latach 2016-2017 związany z Towarzystwem Ekonomistów Polskich, gdzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Towarzystwa. W latach 2009-2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w latach 2013-2016 był Członkiem Komitetu Stabilności Finansowej, a w latach 2015-2016 Członkiem Resolution Committee (European Banking Authority). W latach 2010-2015 doradca ekonomiczny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz jego przedstawiciel w Komisji Nadzoru Finansowego pełniący nadzór nad podmiotami rynku finansowego. W latach 2008-2009 swoją karierę zawodową związał z Grupą PKO Banku Polskiego SA, gdzie pełnił m.in. funkcję Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA. Od 2004 - 2008 Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. W tym czasie reprezentował NBP m.in. w Komisji Nadzoru Bankowego, w Economic and Financial Committee oraz w Stałym Komitecie Rady Ministrów.

Doświadczenie zawodowe:

1991-1997 LG Petro Bank S.A., m.in. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu 1998-2004 Rada Polityki Pieniężnej, Członek Rady Polityki Pieniężnej 2004 - 2008 Narodowy Bank Polski, Wiceprezes NBP - Pierwszy Zastępca Prezesa NBP 2004 - 2005 Członek Clearing and Settlement Advisory and Monitoring Expert Group of the European Commission (“CESAME”) 2004 - 2007 Zastępca Gubernatora Banku Światowego 2004 - 2008 Zastępca Prezesa NBP w Radzie Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego 2004 - 2008 Współprzewodniczący Komitetu Zarządzania Długiem Publicznym 2005 - 2007 Przedstawiciel NBP w Stałym Komitecie Rady Ministrów 2005 - 2007 Członek Rady Rozwoju Rynku Kapitałowego 2005 - 2008 Członek Komitetu Ekonomiczno-Finansowego (“EFC”) 2006 - 2007 Członek Komisji Nadzoru Bankowego 2006 - 2008 Członek EFC Ad Hoc Working Group on the EU Financial Stability Arrangements 2008 - 2009 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Prezes Zarządu 2008 - 2009 Powszechna Kasa Oszczędności TFI S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej 2008 - 2009 Bank Pocztowy S.A., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 2008 - 2009 Związek Banków Polskich, Członek Zarządu 2010 - 2015 Komisja Nadzoru Finansowego, Członek Komisji Nadzoru Finansowego 2010 - 2015 Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Doradca Ekonomiczny Prezydenta 2010 - 2016 Międzynarodowe Stowarzyszenie Gwarantów Depozytów ("IADI"), m.in. na stanowisku Prezesa Stowarzyszenia i Przewodniczącego Rady Wykonawczej 2009 - 2016 Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Prezes Zarządu 2013 - 2016 Komitet Stabilności Finansowej, Członek Komitetu Stabilności Finansowej 2015 - 2016 Europejski Organ Nadzoru Bankowego, Członek Resolution Committee 2016 - 2017 Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Wiceprzewodniczący Towarzystwa 2016 - 2017 Doradztwo Ekonomiczne, Recovery&Resolution Plans Jerzy Pruski 2016 - 2017 Ekspert Zewnętrzny Banku Światowego 2017 - obecnie Ekspert Zewnętrzny Międzynarodowego Funduszu Walutowego 2017 - 2018 BPI Bank Polskich Inwestycji S.A., Członek Rady Nadzorczej 2017 - obecnie Noble Securities S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej 2017 - 2018 Getin Noble Bank S.A., Wiceprezes Zarządu

Jaromir Frankowicz

Członek Zarządu
Pan Jaromir Frankowicz pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od czerwca 2017 roku. Ukończył Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu, na Wydziale Zarządzania i Informatyki (1999 r.) oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku „Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem na Jednolitym Rynku Europejskim.” Pan Jaromir Frankowicz posiada szerokie doświadczenie zawodowe w obszarze IT zdobyte w instytucjach bankowych. W okresie swojej dotychczasowej kariery zawodowej sprawował nadzór nad strategicznymi projektami z zakresu IT oraz nad implementacją wielu systemów. Zajmował się wdrażaniem nowych produktów i usług oraz utrzymywaniem relacji między IT a biznesem. Odpowiedzialny był za integrację systemów połączonych banków Santander Consumer Polska i AIG Polska, jak również BNP Paribas Poland i Dominet Bank S.A.

Doświadczenie zawodowe:

2004-2008 GE Money Bank S.A., Kierownik Projektu w Biurze Projektów - Departament Informatyki; Kierownik Zespołu Zapewnienia Jakości Rozwiązań Informatycznych – Pion Informatyki 2008-2010 Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów Informatycznych 2010-2011 Santander Consumer Bank S.A., Dyrektor Integracji IT 2011-2012 Santander Consumer Bank S.A., Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów 2012-2013 ISBAN (Ingeniería de Software Bancario, Hiszpania), CSA Global Compliance Director 2014-2015 ISBAN (Ingeniería de Software Bancario, Hiszpania), Director in Consumer Finance Business Unit 2015-2017 Euro Bank S.A., Dyrektor Departamentu Analizy i Rozwiązań Biznesowych

Tomasz Górski

Członek Zarządu
Pan Tomasz Górski pełni obowiązki Członka Zarządu Idea Bank S.A. od 1 lutego 2018 roku. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Bankowość (2000r.) oraz studiów na London Business School, Columbia Business School New York, gdzie uzyskał tytuł Global Executive MBA (2013r.) Pan Tomasz Górski jest managerem posiadającym bogate doświadczenie zawodowe we wdrażaniu innowacji w obszarze bankowości oraz w rozwoju zespołów i menadżerów. Karierę zawodową w obszarze SME rozpoczął w Boston Consulting Group, gdzie zajmował się zagadnieniami efektywności kanałów sprzedaży oraz przygotowywaniem i wdrażaniem strategii SME i strategii segmentowych dla podmiotów z rynku bankowego. Jako Szef Obszaru SME mBanku inspirował wdrożenie szeregu innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla SME (m.in. mKsięgowość, mPower Business Starter, Centr mFaktoring, mFakturowanie, mTransfer mobilny). Przewodził także projektowi mPublik, integrującemu technologicznie sferę usług administracji publicznej z bankowością.

Doświadczenie zawodowe:

2000-2009 The Boston Consulting Group, Manager, Warszawa/Chicago 2009-2014 mBank S.A., Dyrektor Departamentu Strategii 2014-2017 mBank S.A., Szef Obszaru SME, Bankowość Detaliczna

Artur Kubiński

Członek Zarządu
Pan Artur Kubiński pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od sierpnia 2018 roku. Ukończył Uniwersytet Szczeciński na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (1997 r.) oraz studia podyplomowe w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie na kierunku Zarządzanie Sprzedażą (2002 r.) Pan Artur Kubiński posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w obszarze sprzedaży zdobyte w instytucjach finansowych. Zarządzał sprzedażą i relacjami z partnerami biznesowymi w takich instytucjach jak HSBC Bank Polska S.A., LUKAS Bank S.A., Credit Agricole S.A. W latach 2011 – 2013 pełnił funkcję Członka Zarządu LUKAS Finanse S.A., natomiast w latach 2013 – 2015 pełnił funkcję Członka Zarządu Idea Bank Ukraina. Przed dołączeniem do Zarządu Idea Banku od września 2015 r. sprawował funkcję Członka Zarządu Idea Bank Białoruś.

Doświadczenie zawodowe:

2000 – 2003 LUKAS S.A. w Szczecinie, Z-ca Dyrektora Regionalnego 2003 – 2007 HSBC Bank Polska S.A., Makroregionalny Dyrektor ds. Sprzedaży 2007 – 2009 LUKAS Bank S.A. w Szczecinie, Dyrektor Oddziału Regionalnego 2010 – 2010 LUKAS Bank S.A., Dyrektor Makroregionu Wschód 2011 – 2011 LUKAS Bank S.A./Credit Agricole S.A., Dyrektor Pionu Sprzedaży i Relacji z Partnerami 2011 – 2013 LUKAS Finanse S.A., Członek Zarządu 2013 – 2015 Idea Bank Ukraina, Członek Zarządu 2015 – 2018 Idea Bank Białoruś, Członek Zarządu

Piotr Miałkowski

Członek Zarządu
Pan Piotr Miałkowski pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od 23 sierpnia 2018 roku. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na kierunku bankowość i finanse (1998 r.). Jest również absolwentem programu MBA na Uniwersytecie Illinois, USA (2007 r.) oraz programu dla liderów prowadzonego przez INSEAD, Francja (2015 r.). Pan Piotr Miałkowski posiada ponad 23-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych zdobyte w bankach i audycie. Przed dołączeniem do zarządu Idea Banku był od 2000 r. związany z pionem finansowym Banku Pekao S.A., na początku jako Dyrektor Departamentu Rachunkowości, następnie jako Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar M&A, nadzoru właścicielskiego oraz rachunkowości finansowej oraz ostatnio jako Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar informacji zarządczej, rachunkowości finansowej oraz data governance. W latach 1999 – 2000 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym w BIG Banku Gdańskim S.A. Od 2011 r. był też jednocześnie przewodniczącym Komitetu Audytu i Ryzyka w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., a od 2017 r. przewodniczącym Rady Nadzorczej Pekao Investment Management S.A.

Doświadczenie zawodowe:

1995 – 1999 KPMG Polska Audyt Sp. z o. o., Financial Institutions Group, Manager 1999 – 2000 BIG Bank Gdański S.A., Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym 2000 – 2013 Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pion Finansowy, Dyrektor Departamentu Rachunkowości 2013 – 2017 Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pion Finansowy, Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar M&A, nadzoru właścicielskiego oraz rachunkowości finansowej 2018 Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pion Finansowy, Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar informacji zarządczej, rachunkowości finansowej oraz data governance

Piotr Petelewicz

Członek Zarządu
Pan Piotr Petelewicz pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od 15 listopada 2018 r. Jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, na kierunku Informatyka i Ekonometria (2004 r.). Pan Piotr Petelewicz posiada szerokie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych zdobyte w bankowości, w szczególności w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym i adekwatności polityki kredytowej. Przed objęciem funkcji Członka Zarządu Idea Bank S.A. Pan Piotr Petelewicz zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Getin Noble Bank S.A., gdzie nadzorował Obszar Ryzyka Kredytowego Detalu. W latach 2013-2017 pracował w mBanku Hipotecznym S.A., gdzie zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego. W latach 2005-2013 swoją karierę zawodową związał z BRE Bank S.A., gdzie pełnił m.in. funkcję wicedyrektora Biura Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Departamencie Kredytów Detalicznych.

Doświadczenie zawodowe:

2005 – 2008 BRE Bank S.A., Biuro Kredytów Detalicznych, Wydział Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, m.in. na stanowisku starszego specjalisty i głównego specjalisty 2008 – 2013 BRE Bank S.A., Departament Kredytów Detalicznych, Biuro Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Wydział Ryzyka Kredytów Zabezpieczonych, naczelnik wydziału/od 08.2010 wicedyrektor biura 2013 – 2017 mBank Hipoteczny S.A., Departament Ryzyka Kredytowego, dyrektor departamentu 2017 – 2018 Getin Noble Bank S.A0., Obszar Ryzyka Kredytowego Detalu, dyrektor zarządzający.

Dariusz Daniluk

Członek Zarządu
Pan Dariusz Daniluk został powołany na stanowisko Członka Zarządu Idea Bank S.A. z dniem 21 grudnia 2018 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1988 r.). Ukończył także studia podyplomowe w zakresie Międzynarodowej bankowości i finansów na Uniwersytecie Southampton w Wielkiej Brytanii (1993-1994). W latach 2014-2016 Pan Dariusz Daniluk pełnił funkcje Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., a od maja 2015 r. Prezesa Zarządu tego banku. W latach 2011-2013 sprawował funkcję Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. W latach 2008-2011 swoją karierę zawodową związał z Ministerstwem Finansów, gdzie zajmował stanowisko Podsekretarza Stanu oraz Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Pan Dariusz Daniluk posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze audytu wewnętrznego. W latach 2000-2002 zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Nadzoru Wewnętrznego w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., a w latach 2002-2008 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego w NBP. W latach 1994-2000 pracował w Narodowym Banku Polskim, kolejno na stanowisku Doradcy Prezesa, a następnie Zastępcy Dyrektora Departamentu Zagranicznego odpowiedzialnego za proces integracji europejskiej i problematykę prawa dewizowego. Od marca 2016 r. prowadzi działalność gospodarczą – doradztwo w zakresie zarządzania i finansów. Jest autorem i współautorem szeregu publikacji z zakresu prawa bankowego, nadzoru bankowego, regulacji usług finansowych oraz integracji europejskiej. Obecnie wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:

1989-1993 Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego 1994-2000 Narodowy Bank Polski, Doradca Prezesa; Zastępca Dyrektora Departamentu Zagranicznego 2000-2002 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.; Dyrektor Departamentu Nadzoru Wewnętrznego 2002-2008 Narodowy Bank Polski ; Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego 2008-2011 Ministerstwo Finansów ; Podsekretarz Stanu, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych 2011-2013 Bank Gospodarstwa Krajowego; Prezes Zarządu 2014-2016 Bank Ochrony Środowiska S.A.Wiceprezes Zarządu;Prezes Zarządu