Lion's Bank został stworzony przez menedżerów będących ojcami polskiego private bankingu.

Oparł się na doświadczeniu inwestorów – twórców alternatywnej koncepcji budowania majątku. Lion's Bank otwiera nowy rozdział w bankowości prywatnej.

Zarząd

Tobiasz Bury

PREZES ZARZĄDU

Pan Tobiasz Bury z Idea Bankiem związany jest od września 2016 roku. Obowiązki Prezesa Zarządu Idea Bank S.A. pełni od października 2017 roku, a w Zarządzie Banku zasiada od stycznia 2017 roku. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (2002 r.) Ukończył również studia na Kellogg School of Management w Northwestern University (Chicago), gdzie uzyskał tytuł Master of Business Administration (MBA) (2007 r.) oraz prestiżowy Advanced Management Program (AMP 185) w Harvard Business School, Harvard University Boston (2013 r.).

Jako członek i wiceprezes zarządu Idea Banku Pan Tobiasz Bury sprawował nadzór nad spółkami zależnymi Banku, zarządzał obszarem nadzoru właścicielskiego i konsolidacji oraz sprawował nadzór merytoryczny i organizacyjny nad obszarem obsługi klienta i kontroli jakości Banku. W przeszłości związany z sektorem ubezpieczeniowym (Grupa PZU), gdzie przez wiele lat zarządzał sieciami sprzedaży, a także pełnił funkcję członka zarządu. Posiada również doświadczenie menadżerskie uzyskane podczas pracy w firmie konsultingowej, gdzie realizował projekty dla czołowych banków i firm ubezpieczeniowych w Polsce i w Europie.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2002 – 2008 The Boston Consulting Group, Manager-Członek Światowej Grupy Ubezpieczeniowej BCG
 • 2009 – PZU Życie S.A., Dyrektor Zarządzający ds. Sieci Agencyjnej
 • 2009 – 2010 PZU Życie S.A., Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży Masowej
 • 2010-2014 PZU S.A. i PZU Życie S.A., Dyrektor Zarządzający ds. Sieci w Grupie PZU
 • 2014 – 2016 Grupa PZU, Członek Zarządu PZU Życie S.A. oraz Dyrektor Grupy PZU
 • 2014 – 2016 Link4 TU S.A., Członek Rady Nadzorczej

Pan Tobiasz Bury pełni obecnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Idea Leasing S.A. (od października 2016r.) oraz Członka Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A. (od października 2016r.).

Magdalena Skwarzec

WICEPREZES ZARZĄDU

Pani Magdalena Skwarzec pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu od czerwca 2018 r. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość (2002) oraz wykładowcą Studiów Podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym.

Pani Magdalena Skwarzec posiada szerokie doświadczenie zawodowe zdobyte w firmach doradczych w zakresie prowadzenia projektów w instytucjach finansowych, w szczególności w obszarze zarządzania ryzykiem i adekwatności kapitałowej. Od 2009 roku zajmowała stanowiska kierownicze w bankowości w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności i ryzykiem rynkowym, współpracując z PKO BP S.A. oraz Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Przed objęciem funkcji Członka Zarządu Idea Bank S.A. Pani Magdalena Skwarzec zajmowała stanowisko Dyrektora Zarządzającego kierującego Pionem Oceny i Zarządzania Ryzykiem w Banku Ochrony Środowiska S.A., z odpowiedzialnością za nadzór merytoryczny i organizacyjny nad Departamentem Polityki Kredytowej i Wyceny Aktywów, Departamentem Ryzyka Finansowego, Biurem Ryzyka Operacyjnego oraz Biurem monitorowania i wyceny ekspozycji kredytowych.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2004-2008 Ernst&Young Audit Sp. z o.o., Manager w Zespole Instrumentów Pochodnych i Ryzyk Finansowych
 • 2008-2009 Deloitte Advisory Sp. z o.o., Senior Manager w Dziale Zarządzania Ryzykiem
 • 2009-2012 PKO BP S.A. m.in. na stanowisku Dyrektora ds. Wdrożenia Metody IRB w Departamencie Ryzyka Kredytowego
 • 2012-2017 Bank Ochrony Środowiska S.A. m. in. na stanowisku Dyrektora Departamentu Ryzyka Finansowego, Dyrektora Departamentu Polityki Kredytowej i Wyceny Aktywów, Dyrektora Zarządzającego ds. Oceny i Zarządzania Ryzykiem

Jaromir Frankowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Pan Jaromir Frankowicz pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od czerwca 2017 roku. Ukończył Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu, na Wydziale Zarządzania i Informatyki (1999 r.) oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku „Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem na Jednolitym Rynku Europejskim.”

Pan Jaromir Frankowicz posiada szerokie doświadczenie zawodowe w obszarze IT zdobyte w instytucjach bankowych. W okresie swojej dotychczasowej kariery zawodowej sprawował nadzór nad strategicznymi projektami z zakresu IT oraz nad implementacją wielu systemów. Zajmował się wdrażaniem nowych produktów i usług oraz utrzymywaniem relacji między IT a biznesem. Odpowiedzialny był za integrację systemów połączonych banków Santander Consumer Polska i AIG Polska, jak również BNP Paribas Poland i Dominet Bank S.A.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2004 – 2008 GE Money Bank S.A., Kierownik Projektu w Biurze Projektów - Departament Informatyki; Kierownik Zespołu Zapewnienia Jakości Rozwiązań Informatycznych – Pion Informatyki
 • 2008 – 2010 Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów Informatycznych
 • 2010 – 2011 Santander Consumer Bank S.A., Dyrektor Integracji IT
 • 2011 – 2012 Santander Consumer Bank S.A., Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów
 • 2012 – 2013 ISBAN (Ingeniería de Software Bancario, Hiszpania), CSA Global Compliance Director
 • 2014 – 2015 ISBAN (Ingeniería de Software Bancario, Hiszpania), Director in Consumer Finance Business Unit
 • 2015 – 2017 Euro Bank S.A., Dyrektor Departamentu Analiz i Rozwiązań Biznesowych, Dyrektor IT ds. kluczowych projektów

Obecnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Idea Leasing S.A. (od 2012 r.) oraz Członka Rady Nadzorczej Idea Fleet S.A. (od 2014 r.).

Tomasz Górski

CZŁONEK ZARZĄDU

Pan Tomasz Górski pełni obowiązki Członka Zarządu Idea Bank S.A. od 1 lutego 2018 roku. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Bankowość (2000r.) oraz studiów na London Business School, Columbia Business School New York, gdzie uzyskał tytuł Global Executive MBA (2013r.)

Pan Tomasz Górski jest managerem posiadającym bogate doświadczenie zawodowe we wdrażaniu innowacji w obszarze bankowości oraz w rozwoju zespołów i menadżerów. Karierę zawodową w obszarze SME rozpoczął w Boston Consulting Group, gdzie zajmował się zagadnieniami efektywności kanałów sprzedaży oraz przygotowywaniem i wdrażaniem strategii SME i strategii segmentowych dla podmiotów z rynku bankowego.

Jako Szef Obszaru SME mBanku inspirował wdrożenie szeregu innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla SME (m.in. mKsięgowość, mPower Business Starter, Centr mFaktoring, mFakturowanie, mTransfer mobilny). Przewodził także projektowi mPublik, integrującemu technologicznie sferę usług administracji publicznej z bankowością.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2000 – 2009 The Boston Consulting Group, Manager, Warszawa/Chicago
 • 2009 – 2014 mBank S.A., Dyrektor Departamentu Strategii
 • 2014 – 2017 mBank S.A., Szef Obszaru SME, Bankowość Detaliczna

Artur Kubiński

Członek Zarządu

Pan Artur Kubiński pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od sierpnia 2018 roku. Ukończył Uniwersytet Szczeciński na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (1997 r.) oraz studia podyplomowe w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie na kierunku Zarządzanie Sprzedażą (2002 r.)

Pan Artur Kubiński posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w obszarze sprzedaży zdobyte w instytucjach finansowych. Zarządzał sprzedażą i relacjami z partnerami biznesowymi w takich instytucjach jak HSBC Bank Polska S.A., LUKAS Bank S.A., Credit Agricole S.A. W latach 2011 – 2013 pełnił funkcję Członka Zarządu LUKAS Finanse S.A., natomiast w latach 2013 – 2015 pełnił funkcję Członka Zarządu Idea Bank Ukraina. Przed dołączeniem do Zarządu Idea Banku od września 2015 r. sprawował funkcję Członka Zarządu Idea Bank Białoruś.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2000 – 2003 LUKAS S.A. w Szczecinie, Z-ca Dyrektora Regionalnego
 • 2003 – 2007 HSBC Bank Polska S.A., Makroregionalny Dyrektor ds. Sprzedaży
 • 2007 – 2009 LUKAS Bank S.A. w Szczecinie, Dyrektor Oddziału Regionalnego
 • 2010 – 2010 LUKAS Bank S.A., Dyrektor Makroregionu Wschód
 • 2011 – 2011 LUKAS Bank S.A./Credit Agricole S.A., Dyrektor Pionu Sprzedaży i Relacji z Partnerami
 • 2011 – 2013 LUKAS Finanse S.A., Członek Zarządu
 • 2013 – 2015 Idea Bank Ukraina, Członek Zarządu
 • 2015 – 2018 Idea Bank Białoruś, Członek Zarządu

Piotr Miałkowski

Członek Zarządu

Pan Piotr Miałkowski pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od 23 sierpnia 2018 roku. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na kierunku bankowość i finanse (1998 r.). Jest również absolwentem programu MBA na Uniwersytecie Illinois, USA (2007 r.) oraz programu dla liderów prowadzonego przez INSEAD, Francja (2015 r.).

Pan Piotr Miałkowski posiada ponad 23-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych zdobyte w bankach i audycie. Przed dołączeniem do zarządu Idea Banku był od 2000 r. związany z pionem finansowym Banku Pekao S.A., na początku jako Dyrektor Departamentu Rachunkowości, następnie jako Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar M&A, nadzoru właścicielskiego oraz rachunkowości finansowej oraz ostatnio jako Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar informacji zarządczej, rachunkowości finansowej oraz data governance. W latach 1999 – 2000 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym w BIG Banku Gdańskim S.A. Od 2011 r. był też jednocześnie przewodniczącym Komitetu Audytu i Ryzyka w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., a od 2017 r. przewodniczącym Rady Nadzorczej Pekao Investment Management S.A.

Doświadczenie zawodowe:

 • 1995 – 1999 KPMG Polska Audyt Sp. z o. o., Financial Institutions Group, Manager
 • 1999 – 2000 BIG Bank Gdański S.A., Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym
 • 2000 – 2013 Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pion Finansowy, Dyrektor Departamentu Rachunkowości
 • 2013 – 2017 Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pion Finansowy, Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar M&A, nadzoru właścicielskiego oraz rachunkowości finansowej
 • 2018 – Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pion Finansowy, Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar informacji zarządczej, rachunkowości finansowej oraz data governance

Rafał Grodzicki

Członek Zarządu
Pan Rafał Grodzicki pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od września 2018 r. Ukończył Szkołę Główną Handlową według indywidualnego profilu studiów (zajęcia z finansów, bankowości, rachunkowości, przetwarzania danych), gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii. Pan Rafał Grodzicki posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych zdobyte w instytucjach finansowych W latach 1991-2004 pracował w Banku Handlowym w Warszawie S.A., gdzie zajmował m.in. stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Pionie Małych Przedsiębiorstw oraz Dyrektora Departamentu Polityki Sprzedaży i Rozwoju Produktów w Pionie Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. W latach 2004-2016 swoją karierę zawodową związał z Grupą PZU, gdzie pełnił m.in. funkcję Członka Zarządu PZU Życie S.A. oraz PZU S.A. Od 2016 roku prowadzi własną działalność doradczą.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2016 – obecnie: PROFFES – Doradztwo
2004 – 2016 Grupa PZU
 • 2008 – 2016 Członek Zarządu PZU Życie SA
 • 2015 – 2016 Członek Zarządu PZU SA
 • 2008 - Dyrektor Zarządzający ds. Produktów Ubezpieczeniowych, Szef Pionu Klienta Masowego, PZU SA
 • 2006 – 2008 Dyrektor Koordynator ds. Rozwoju Sieci Agencyjnej, PZU SA i PZU Życie SA
 • 2005 – 2006 Dyrektor Biura Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw, PZU Życie SA
 • 2004 – 2006 Dyrektor Koordynator ds. Ubezpieczeń Finansowych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, PZU SA
 • 2004 Dyrektor Biura Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw, PZU SA
1991 – 2004 Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • 2001 – 2004 Dyrektor Zarządzający, Pion Małych Przedsiębiorstw,
 • 1998 – 2000 Dyrektor, Departament Polityki Sprzedaży i Rozwoju Produktów, Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej
 • 1997 – 1998 Dyrektor Oddziału – Private Banking
 • 1994 – 1997 Zastępca Dyrektora, Departament Organizacji i Rozwoju
 • 1993 – 1994 Naczelnik, Wydział Polityki Finansowej, Departament Polityki Kredytowej
 • 1991 – 1993 Departament Kredytowy, Departament Polityki Kredytowej

Szczegółowe informacje o Banku dostępne są spod linkiem https://www.relacje.ideabank.pl/.

Biuro prasowe

Jeśli jesteś dziennikarzem i chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszej firmie i ofercie, poprosić o komentarz naszych ekspertów lub zaproponować nam ciekawą współpracę, wyślij do nas wiadomość.

DZIENNIKARZE@LIONSBANK.PL