Zarząd

Jerzy Pruski

Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu
Pan Jerzy Pruski został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Idea Bank S.A. pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Idea Bank S.A. z dniem 7 listopada 2018 roku. Jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (1983 r.). W 1989 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Od 1983 r. do 2009 r. zatrudniony był w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Jest ekspertem zewnętrznym Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w latach 2016-2017 pełnił funkcję eksperta zewnętrznego Banku Światowego. Pan Jerzy Pruski posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach finansowych. Przed objęciem funkcji w Idea Bank S.A. Pan Jerzy Pruski pełnił od lutego 2017 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu w Getin Noble Bank S.A. z odpowiedzialnością za nadzór merytoryczny i organizacyjny nad Departamentem Produktów Skarbowych, Departamentem Finansowania Deweloperów, Departamentem Skarbu, Departamentem Prawnym, Biurem Zarządu, Biurem Zakupów Centralnych oraz Zespołem Walidacji Modeli. W latach 2016-2017 związany z Towarzystwem Ekonomistów Polskich, gdzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Towarzystwa. W latach 2009-2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w latach 2013-2016 był Członkiem Komitetu Stabilności Finansowej, a w latach 2015-2016 Członkiem Resolution Committee (European Banking Authority). W latach 2010-2015 doradca ekonomiczny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz jego przedstawiciel w Komisji Nadzoru Finansowego pełniący nadzór nad podmiotami rynku finansowego. W latach 2008-2009 swoją karierę zawodową związał z Grupą PKO Banku Polskiego SA, gdzie pełnił m.in. funkcję Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA. Od 2004 - 2008 Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. W tym czasie reprezentował NBP m.in. w Komisji Nadzoru Bankowego, w Economic and Financial Committee oraz w Stałym Komitecie Rady Ministrów.

Doświadczenie zawodowe:

1991-1997 LG Petro Bank S.A., m.in. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu 1998-2004 Rada Polityki Pieniężnej, Członek Rady Polityki Pieniężnej 2004 - 2008 Narodowy Bank Polski, Wiceprezes NBP - Pierwszy Zastępca Prezesa NBP 2004 - 2005 Członek Clearing and Settlement Advisory and Monitoring Expert Group of the European Commission (“CESAME”) 2004 - 2007 Zastępca Gubernatora Banku Światowego 2004 - 2008 Zastępca Prezesa NBP w Radzie Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego 2004 - 2008 Współprzewodniczący Komitetu Zarządzania Długiem Publicznym 2005 - 2007 Przedstawiciel NBP w Stałym Komitecie Rady Ministrów 2005 - 2007 Członek Rady Rozwoju Rynku Kapitałowego 2005 - 2008 Członek Komitetu Ekonomiczno-Finansowego (“EFC”) 2006 - 2007 Członek Komisji Nadzoru Bankowego 2006 - 2008 Członek EFC Ad Hoc Working Group on the EU Financial Stability Arrangements 2008 - 2009 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Prezes Zarządu 2008 - 2009 Powszechna Kasa Oszczędności TFI S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej 2008 - 2009 Bank Pocztowy S.A., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 2008 - 2009 Związek Banków Polskich, Członek Zarządu 2010 - 2015 Komisja Nadzoru Finansowego, Członek Komisji Nadzoru Finansowego 2010 - 2015 Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Doradca Ekonomiczny Prezydenta 2010 - 2016 Międzynarodowe Stowarzyszenie Gwarantów Depozytów ("IADI"), m.in. na stanowisku Prezesa Stowarzyszenia i Przewodniczącego Rady Wykonawczej 2009 - 2016 Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Prezes Zarządu 2013 - 2016 Komitet Stabilności Finansowej, Członek Komitetu Stabilności Finansowej 2015 - 2016 Europejski Organ Nadzoru Bankowego, Członek Resolution Committee 2016 - 2017 Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Wiceprzewodniczący Towarzystwa 2016 - 2017 Doradztwo Ekonomiczne, Recovery&Resolution Plans Jerzy Pruski 2016 - 2017 Ekspert Zewnętrzny Banku Światowego 2017 - obecnie Ekspert Zewnętrzny Międzynarodowego Funduszu Walutowego 2017 - 2018 BPI Bank Polskich Inwestycji S.A., Członek Rady Nadzorczej 2017 - obecnie Noble Securities S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej 2017 - 2018 Getin Noble Bank S.A., Wiceprezes Zarządu

Jaromir Frankowicz

Członek Zarządu
Pan Jaromir Frankowicz pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od czerwca 2017 roku. Ukończył Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu, na Wydziale Zarządzania i Informatyki (1999 r.) oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku „Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem na Jednolitym Rynku Europejskim.” Pan Jaromir Frankowicz posiada szerokie doświadczenie zawodowe w obszarze IT zdobyte w instytucjach bankowych. W okresie swojej dotychczasowej kariery zawodowej sprawował nadzór nad strategicznymi projektami z zakresu IT oraz nad implementacją wielu systemów. Zajmował się wdrażaniem nowych produktów i usług oraz utrzymywaniem relacji między IT a biznesem. Odpowiedzialny był za integrację systemów połączonych banków Santander Consumer Polska i AIG Polska, jak również BNP Paribas Poland i Dominet Bank S.A.

Doświadczenie zawodowe:

2004-2008 GE Money Bank S.A., Kierownik Projektu w Biurze Projektów - Departament Informatyki; Kierownik Zespołu Zapewnienia Jakości Rozwiązań Informatycznych – Pion Informatyki 2008-2010 Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów Informatycznych 2010-2011 Santander Consumer Bank S.A., Dyrektor Integracji IT 2011-2012 Santander Consumer Bank S.A., Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów 2012-2013 ISBAN (Ingeniería de Software Bancario, Hiszpania), CSA Global Compliance Director 2014-2015 ISBAN (Ingeniería de Software Bancario, Hiszpania), Director in Consumer Finance Business Unit 2015-2017 Euro Bank S.A., Dyrektor Departamentu Analizy i Rozwiązań Biznesowych

Artur Kubiński

Członek Zarządu
Pan Artur Kubiński pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od sierpnia 2018 roku. Ukończył Uniwersytet Szczeciński na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (1997 r.) oraz studia podyplomowe w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie na kierunku Zarządzanie Sprzedażą (2002 r.) Pan Artur Kubiński posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w obszarze sprzedaży zdobyte w instytucjach finansowych. Zarządzał sprzedażą i relacjami z partnerami biznesowymi w takich instytucjach jak HSBC Bank Polska S.A., LUKAS Bank S.A., Credit Agricole S.A. W latach 2011 – 2013 pełnił funkcję Członka Zarządu LUKAS Finanse S.A., natomiast w latach 2013 – 2015 pełnił funkcję Członka Zarządu Idea Bank Ukraina. Przed dołączeniem do Zarządu Idea Banku od września 2015 r. sprawował funkcję Członka Zarządu Idea Bank Białoruś.

Doświadczenie zawodowe:

2000 – 2003 LUKAS S.A. w Szczecinie, Z-ca Dyrektora Regionalnego 2003 – 2007 HSBC Bank Polska S.A., Makroregionalny Dyrektor ds. Sprzedaży 2007 – 2009 LUKAS Bank S.A. w Szczecinie, Dyrektor Oddziału Regionalnego 2010 – 2010 LUKAS Bank S.A., Dyrektor Makroregionu Wschód 2011 – 2011 LUKAS Bank S.A./Credit Agricole S.A., Dyrektor Pionu Sprzedaży i Relacji z Partnerami 2011 – 2013 LUKAS Finanse S.A., Członek Zarządu 2013 – 2015 Idea Bank Ukraina, Członek Zarządu 2015 – 2018 Idea Bank Białoruś, Członek Zarządu

Piotr Miałkowski

Członek Zarządu
Pan Piotr Miałkowski pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od 23 sierpnia 2018 roku. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na kierunku bankowość i finanse (1998 r.). Jest również absolwentem programu MBA na Uniwersytecie Illinois, USA (2007 r.) oraz programu dla liderów prowadzonego przez INSEAD, Francja (2015 r.). Pan Piotr Miałkowski posiada ponad 23-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych zdobyte w bankach i audycie. Przed dołączeniem do zarządu Idea Banku był od 2000 r. związany z pionem finansowym Banku Pekao S.A., na początku jako Dyrektor Departamentu Rachunkowości, następnie jako Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar M&A, nadzoru właścicielskiego oraz rachunkowości finansowej oraz ostatnio jako Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar informacji zarządczej, rachunkowości finansowej oraz data governance. W latach 1999 – 2000 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym w BIG Banku Gdańskim S.A. Od 2011 r. był też jednocześnie przewodniczącym Komitetu Audytu i Ryzyka w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., a od 2017 r. przewodniczącym Rady Nadzorczej Pekao Investment Management S.A.

Doświadczenie zawodowe:

1995 – 1999 KPMG Polska Audyt Sp. z o. o., Financial Institutions Group, Manager 1999 – 2000 BIG Bank Gdański S.A., Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym 2000 – 2013 Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pion Finansowy, Dyrektor Departamentu Rachunkowości 2013 – 2017 Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pion Finansowy, Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar M&A, nadzoru właścicielskiego oraz rachunkowości finansowej 2018 Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pion Finansowy, Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar informacji zarządczej, rachunkowości finansowej oraz data governance