Lion's Bank został stworzony przez menedżerów będących ojcami polskiego private bankingu.

Oparł się na doświadczeniu inwestorów – twórców alternatywnej koncepcji budowania majątku. Lion's Bank otwiera nowy rozdział w bankowości prywatnej.

Zarząd

Jerzy Pruski

WICEPREZES ZARZĄDU P.O. PREZESA ZARZĄDU

Pan Jerzy Pruski został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Idea Bank S.A. pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Idea Bank S.A. z dniem 7 listopada 2018 roku. Jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (1983 r.). W 1989 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Od 1983 r. do 2009 r. zatrudniony był w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Jest ekspertem zewnętrznym Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w latach 2016-2017 pełnił funkcję eksperta zewnętrznego Banku Światowego.

Pan Jerzy Pruski posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach finansowych. Przed objęciem funkcji w Idea Bank S.A. Pan Jerzy Pruski pełnił od lutego 2017 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu w Getin Noble Bank S.A. z odpowiedzialnością za nadzór merytoryczny i organizacyjny nad Departamentem Produktów Skarbowych, Departamentem Finansowania Deweloperów, Departamentem Skarbu, Departamentem Prawnym, Biurem Zarządu, Biurem Zakupów Centralnych oraz Zespołem Walidacji Modeli. W latach 2016-2017 związany z Towarzystwem Ekonomistów Polskich, gdzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Towarzystwa.

W latach 2009-2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w latach 2013-2016 był Członkiem Komitetu Stabilności Finansowej, a w latach 2015-2016 Członkiem Resolution Committee (European Banking Authority). W latach 2010-2015 doradca ekonomiczny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz jego przedstawiciel w Komisji Nadzoru Finansowego pełniący nadzór nad podmiotami rynku finansowego. W latach 2008-2009 swoją karierę zawodową związał z Grupą PKO SA, gdzie pełnił m.in. funkcję Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA. Od 2004 - 2008 Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. W tym czasie reprezentował NBP m.in. w Komisji Nadzoru Bankowego, w Economic and Financial Committee oraz w Stałym Komitecie Rady Ministrów.


Doświadczenie zawodowe:

 • 1991 - 1997 LG Petro Bank S.A., m.in. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu
 • 1998 - 2004 Rada Polityki Pieniężnej, Członek Rady Polityki Pieniężnej
 • 2004 - 2008 Narodowy Bank Polski, Wiceprezes NBP - Pierwszy Zastępca Prezesa NBP
 • 2004 - 2005 Członek Clearing and Settlement Advisory and Monitoring Expert Group of the European Commission (“CESAME”)
 • 2004 - 2007 Zastępca Gubernatora Banku Światowego
 • 2004 - 2008 Zastępca Prezesa NBP w Radzie Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego
 • 2004 - 2008 Współprzewodniczący Komitetu Zarządzania Długiem Publicznym
 • 2005 - 2007 Przedstawiciel NBP w Stałym Komitecie Rady Ministrów
 • 2005 - 2007 Członek Rady Rozwoju Rynku Kapitałowego
 • 2005 - 2008 Członek Komitetu Ekonomiczno-Finansowego (“EFC”)
 • 2006 - 2007 Członek Komisji Nadzoru Bankowego
 • 2006 - 2008 Członek EFC Ad Hoc Working Group on the EU Financial Stability Arrangements
 • 2008 - 2009 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Prezes Zarządu
 • 2008 - 2009 Powszechna Kasa Oszczędności TFI S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • 2008 - 2009 Bank Pocztowy S.A., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • 2008 - 2009 Związek Banków Polskich, Członek Zarządu
 • 2010 - 2015 Komisja Nadzoru Finansowego, Członek Komisji Nadzoru Finansowego
 • 2010 - 2015 Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Doradca Ekonomiczny Prezydenta
 • 2010 - 2016 Międzynarodowe Stowarzyszenie Gwarantów Depozytów („IADI”), m.in. na stanowisku Prezesa Stowarzyszenia i Przewodniczącego Rady Wykonawczej
 • 2009 - 2016 Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Prezes Zarządu
 • 2013 - 2016 Komitet Stabilności Finansowej, Członek Komitetu Stabilności Finansowej
 • 2015 - 2016 Europejski Organ Nadzoru Bankowego, Członek Resolution Committee
 • 2016 - 2017 Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Wiceprzewodniczący Towarzystwa
 • 2016 - 2017 Doradztwo Ekonomiczne, Recovery&Resolution Plans Jerzy Pruski
 • 2016 - 2017 Ekspert Zewnętrzny Banku Światowego
 • 2017 - obecnie Ekspert Zewnętrzny Międzynarodowego Funduszu Walutowego
 • 2017 - 2018 BPI Bank Polskich Inwestycji S.A., Członek Rady Nadzorczej
 • 2017 - obecnie Noble Securities S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • 2017 - 2018 Getin Noble Bank S.A., Wiceprezes Zarządu

Jaromir Frankowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Pan Jaromir Frankowicz pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od czerwca 2017 roku. Ukończył Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu, na Wydziale Zarządzania i Informatyki (1999 r.) oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku „Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem na Jednolitym Rynku Europejskim.”

Pan Jaromir Frankowicz posiada szerokie doświadczenie zawodowe w obszarze IT zdobyte w instytucjach bankowych. W okresie swojej dotychczasowej kariery zawodowej sprawował nadzór nad strategicznymi projektami z zakresu IT oraz nad implementacją wielu systemów. Zajmował się wdrażaniem nowych produktów i usług oraz utrzymywaniem relacji między IT a biznesem. Odpowiedzialny był za integrację systemów połączonych banków Santander Consumer Polska i AIG Polska, jak również BNP Paribas Poland i Dominet Bank S.A.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2004 – 2008 GE Money Bank S.A., Kierownik Projektu w Biurze Projektów - Departament Informatyki; Kierownik Zespołu Zapewnienia Jakości Rozwiązań Informatycznych – Pion Informatyki
 • 2008 – 2010 Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów Informatycznych
 • 2010 – 2011 Santander Consumer Bank S.A., Dyrektor Integracji IT
 • 2011 – 2012 Santander Consumer Bank S.A., Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów
 • 2012 – 2013 ISBAN (Ingeniería de Software Bancario, Hiszpania), CSA Global Compliance Director
 • 2014 – 2015 ISBAN (Ingeniería de Software Bancario, Hiszpania), Director in Consumer Finance Business Unit
 • 2015 – 2017 Euro Bank S.A., Dyrektor Departamentu Analiz i Rozwiązań Biznesowych, Dyrektor IT ds. kluczowych projektów

Obecnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Idea Leasing S.A. (od 2012 r.) oraz Członka Rady Nadzorczej Idea Fleet S.A. (od 2014 r.).

Tomasz Górski

CZŁONEK ZARZĄDU

Pan Tomasz Górski pełni obowiązki Członka Zarządu Idea Bank S.A. od 1 lutego 2018 roku. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Bankowość (2000r.) oraz studiów na London Business School, Columbia Business School New York, gdzie uzyskał tytuł Global Executive MBA (2013r.)

Pan Tomasz Górski jest managerem posiadającym bogate doświadczenie zawodowe we wdrażaniu innowacji w obszarze bankowości oraz w rozwoju zespołów i menadżerów. Karierę zawodową w obszarze SME rozpoczął w Boston Consulting Group, gdzie zajmował się zagadnieniami efektywności kanałów sprzedaży oraz przygotowywaniem i wdrażaniem strategii SME i strategii segmentowych dla podmiotów z rynku bankowego.

Jako Szef Obszaru SME mBanku inspirował wdrożenie szeregu innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla SME (m.in. mKsięgowość, mPower Business Starter, Centr mFaktoring, mFakturowanie, mTransfer mobilny). Przewodził także projektowi mPublik, integrującemu technologicznie sferę usług administracji publicznej z bankowością.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2000 – 2009 The Boston Consulting Group, Manager, Warszawa/Chicago
 • 2009 – 2014 mBank S.A., Dyrektor Departamentu Strategii
 • 2014 – 2017 mBank S.A., Szef Obszaru SME, Bankowość Detaliczna

Artur Kubiński

Członek Zarządu

Pan Artur Kubiński pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od sierpnia 2018 roku. Ukończył Uniwersytet Szczeciński na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (1997 r.) oraz studia podyplomowe w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie na kierunku Zarządzanie Sprzedażą (2002 r.)

Pan Artur Kubiński posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w obszarze sprzedaży zdobyte w instytucjach finansowych. Zarządzał sprzedażą i relacjami z partnerami biznesowymi w takich instytucjach jak HSBC Bank Polska S.A., LUKAS Bank S.A., Credit Agricole S.A. W latach 2011 – 2013 pełnił funkcję Członka Zarządu LUKAS Finanse S.A., natomiast w latach 2013 – 2015 pełnił funkcję Członka Zarządu Idea Bank Ukraina. Przed dołączeniem do Zarządu Idea Banku od września 2015 r. sprawował funkcję Członka Zarządu Idea Bank Białoruś.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2000 – 2003 LUKAS S.A. w Szczecinie, Z-ca Dyrektora Regionalnego
 • 2003 – 2007 HSBC Bank Polska S.A., Makroregionalny Dyrektor ds. Sprzedaży
 • 2007 – 2009 LUKAS Bank S.A. w Szczecinie, Dyrektor Oddziału Regionalnego
 • 2010 – 2010 LUKAS Bank S.A., Dyrektor Makroregionu Wschód
 • 2011 – 2011 LUKAS Bank S.A./Credit Agricole S.A., Dyrektor Pionu Sprzedaży i Relacji z Partnerami
 • 2011 – 2013 LUKAS Finanse S.A., Członek Zarządu
 • 2013 – 2015 Idea Bank Ukraina, Członek Zarządu
 • 2015 – 2018 Idea Bank Białoruś, Członek Zarządu

Piotr Miałkowski

Członek Zarządu

Pan Piotr Miałkowski pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od 23 sierpnia 2018 roku. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na kierunku bankowość i finanse (1998 r.). Jest również absolwentem programu MBA na Uniwersytecie Illinois, USA (2007 r.) oraz programu dla liderów prowadzonego przez INSEAD, Francja (2015 r.).

Pan Piotr Miałkowski posiada ponad 23-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych zdobyte w bankach i audycie. Przed dołączeniem do zarządu Idea Banku był od 2000 r. związany z pionem finansowym Banku Pekao S.A., na początku jako Dyrektor Departamentu Rachunkowości, następnie jako Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar M&A, nadzoru właścicielskiego oraz rachunkowości finansowej oraz ostatnio jako Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar informacji zarządczej, rachunkowości finansowej oraz data governance. W latach 1999 – 2000 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym w BIG Banku Gdańskim S.A. Od 2011 r. był też jednocześnie przewodniczącym Komitetu Audytu i Ryzyka w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., a od 2017 r. przewodniczącym Rady Nadzorczej Pekao Investment Management S.A.

Doświadczenie zawodowe:

 • 1995 – 1999 KPMG Polska Audyt Sp. z o. o., Financial Institutions Group, Manager
 • 1999 – 2000 BIG Bank Gdański S.A., Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym
 • 2000 – 2013 Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pion Finansowy, Dyrektor Departamentu Rachunkowości
 • 2013 – 2017 Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pion Finansowy, Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar M&A, nadzoru właścicielskiego oraz rachunkowości finansowej
 • 2018 – Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pion Finansowy, Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar informacji zarządczej, rachunkowości finansowej oraz data governance

Rafał Grodzicki

Członek Zarządu

Pan Rafał Grodzicki pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od września 2018 r. Ukończył Szkołę Główną Handlową według indywidualnego profilu studiów (zajęcia z finansów, bankowości, rachunkowości, przetwarzania danych), gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii. Pan Rafał Grodzicki posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych zdobyte w instytucjach finansowych W latach 1991-2004 pracował w Banku Handlowym w Warszawie S.A., gdzie zajmował m.in. stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Pionie Małych Przedsiębiorstw oraz Dyrektora Departamentu Polityki Sprzedaży i Rozwoju Produktów w Pionie Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. W latach 2004-2016 swoją karierę zawodową związał z Grupą PZU, gdzie pełnił m.in. funkcję Członka Zarządu PZU Życie S.A. oraz PZU S.A. Od 2016 roku prowadzi własną działalność doradczą.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2016 – obecnie: PROFFES – Doradztwo
2004 – 2016 Grupa PZU
 • 2008 – 2016 Członek Zarządu PZU Życie SA
 • 2015 – 2016 Członek Zarządu PZU SA
 • 2008 - Dyrektor Zarządzający ds. Produktów Ubezpieczeniowych, Szef Pionu Klienta Masowego, PZU SA
 • 2006 – 2008 Dyrektor Koordynator ds. Rozwoju Sieci Agencyjnej, PZU SA i PZU Życie SA
 • 2005 – 2006 Dyrektor Biura Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw, PZU Życie SA
 • 2004 – 2006 Dyrektor Koordynator ds. Ubezpieczeń Finansowych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, PZU SA
 • 2004 Dyrektor Biura Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw, PZU SA
1991 – 2004 Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • 2001 – 2004 Dyrektor Zarządzający, Pion Małych Przedsiębiorstw,
 • 1998 – 2000 Dyrektor, Departament Polityki Sprzedaży i Rozwoju Produktów, Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej
 • 1997 – 1998 Dyrektor Oddziału – Private Banking
 • 1994 – 1997 Zastępca Dyrektora, Departament Organizacji i Rozwoju
 • 1993 – 1994 Naczelnik, Wydział Polityki Finansowej, Departament Polityki Kredytowej
 • 1991 – 1993 Departament Kredytowy, Departament Polityki Kredytowej

Piotr Petelewicz

Członek Zarządu

Pan Piotr Petelewicz pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od 15 listopada 2018 r. Jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, na kierunku Informatyka i Ekonometria (2004 r.).

Pan Piotr Petelewicz posiada szerokie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych zdobyte w bankowości, w szczególności w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym i adekwatności polityki kredytowej. Przed objęciem funkcji Członka Zarządu Idea Bank S.A. Pan Piotr Petelewicz zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Getin Noble Bank S.A., gdzie nadzorował Obszar Ryzyka Kredytowego Detalu. W latach 2013-2017 pracował w mBanku Hipotecznym S.A., gdzie zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego. W latach 2005-2013 swoją karierę zawodową związał z BRE Bank S.A., gdzie pełnił m.in. funkcję wicedyrektora Biura Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Departamencie Kredytów Detalicznych.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2005 – 2008 BRE Bank S.A., Biuro Kredytów Detalicznych, Wydział Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, m.in. na stanowisku starszego specjalisty i głównego specjalisty
 • 2008 – 2013 BRE Bank S.A., Departament Kredytów Detalicznych, Biuro Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Wydział Ryzyka Kredytów Zabezpieczonych, naczelnik wydziału/od 08.2010 wicedyrektor biura,
 • 2013 – 2017 mBank Hipoteczny S.A., Departament Ryzyka Kredytowego, dyrektor departamentu,
 • 2017 – 2018 Getin Noble Bank S.A., Obszar Ryzyka Kredytowego Detalu, dyrektor zarządzający.

Szczegółowe informacje o Banku dostępne są spod linkiem https://www.relacje.ideabank.pl/.

Biuro prasowe

Jeśli jesteś dziennikarzem i chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszej firmie i ofercie, poprosić o komentarz naszych ekspertów lub zaproponować nam ciekawą współpracę, wyślij do nas wiadomość.

DZIENNIKARZE@LIONSBANK.PL