O LION’S BANK

Lion’s Bank to nowy wymiar private bankingu. Jesteśmy oddziałem Idea Bank S.A.
Zrywamy z wszelkimi schematami tradycyjnej bankowości. Nadrzędnym celem jest dla nas pomnażanie majątku Klientów. Kierując się zasadą "zarabianie, a nie oszczędzanie", stworzyliśmy niepowtarzalne narzędzia pozwalające Klientom osiągać wysokie zyski. Niezwykle ważnym obszarem naszego działania jest rynek nieruchomości.

Lion’s Bank to propozycja dla osób zamożnych, przekonanych o swojej wartości i cieszących się autorytetem w swoim otoczeniu. To również propozycja dla osób przedsiębiorczych i obdarzonych siłą ducha, mających ambitną wizję i zdeterminowanych, aby osiągać to, czego pragną.

Lion’s Bank został stworzony przez menedżerów będących ojcami polskiego private bankingu. Powstał on również dzięki zaangażowaniu doświadczonych inwestorów – twórców alternatywnej koncepcji budowania majątku w oparciu o rynek nieruchomości. Lion’s Bank otwiera nowy rozdział w bankowości prywatnej.

ZAPRASZAMY DO GRONA SWOICH KLIENTÓW.
ZADZWOŃ DO NAS LUB WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTU.
CONTACT CENTER 800 100 700
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
+48
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie.

ZARZĄD BANKU

Jarosław Augustyniak Prezes Zarządu

Jarosław Augustyniak

Prezes Zarządu

Ukończył kierunek bankowość i finanse w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (1996 r.). Studiował na Uniwersytecie w Wiedniu w Austrii (1997 r.) oraz na Uniwersytecie w St. Gallen w Szwajcarii (1998 r.).

Doświadczenie zawodowe: mniej

1995-2000 związany z KPMG i Siemens Finance Sp. z o.o.

2000-2004 Expander SA (Prezes Zarządu)

2005 Getin Holding SA (Członek Rady Nadzorczej)

2004-2006 Open Finance SA (Prezes Zarządu), od 2006 Członek Rady Nadzorczej

2006-2007 Home Broker SA (Prezes Zarządu), od 2007 Członek Rady Nadzorczej

2006-2008 Noble Bank SA (Wiceprezes Zarządu), w latach 2008-2010 Prezes Zarządu

od 2007 Noble Funds TFI SA (Członek Rady Nadzorczej)

2007-2011 Getin International SA (Członek Rady Nadzorczej)

2008-2011 Noble Securities SA (Członek Rady Nadzorczej)

od 2008 Tax Care SA (Członek Rady Nadzorczej)

2009-2011 TU Europa SA (Przewodniczący Rady Nadzorczej)

2009-2011 TUŻ Europa SA (Przewodniczący Rady Nadzorczej)

2009 Getin Bank SA (Wiceprezes Zarządu)

2010 Getin Noble Bank SA (I Wiceprezes Zarządu)

od 2010 Idea Expert SA (dawniej Powszechny Dom Kredytowy SA)(Członek Rady Nadzorczej)

od 2010 Idea Bank SA (Prezes Zarządu)

Dominik Fajbusiewicz Członek Zarządu

Dominik Fajbusiewicz

Członek Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (2001 r.). Ukończył też studia MBA na Nottingham Trent University w Wielkiej Brytanii.

Doświadczenie zawodowe: mniej

2001-2004 Expander SA

2004-2006 Open Finance SA (Dyrektor Marketingu)

2006-2007 Open Finance SA (Członek Zarządu)

2006-2009 Getin Noble Bank SA (Dyrektor Zarządzający Obszaru Marketingu)

od 2010 Getin Noble Bank SA (Dyrektor Zarządzający Obszaru Bankowości Internetowej)

od 2010 Idea Bank SA (Członek Zarządu)

od 2011 Home Broker Nieruchomości SA (Członek Rady Nadzorczej)

2011 -2012 Home Broker SA (Członek Rady Nadzorczej)

od 2011 Tax Care SA (Członek Rady Nadzorczej)

2011-2012 Idea Expert SA (dawniej Powszechny Dom Kredytowy SA) (Członek Rady Nadzorczej)

Marcin Syciński Członek Zarządu

Marcin Syciński

Członek Zarządu

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej (2000 r.) i Politechniki Warszawskiej (2002 r.).

Doświadczenie zawodowe: mniej

2000-2002 Citibank Polska SA

2002-2004 Raiffeisen Bank Polska SA

2004-2005 Raiffeisen International Bank - Wiedeń

2005-2006 Bank Handlowy w Warszawie SA

2006-2008 Raiffeisen Bank AVAL

2009-2010 Alfa-Bank Ukraina

2010-2011 Raiffeisen Bank International AG

od 2012 Idea Bank SA (Członek Zarządu)

od 2012 Idea Leasing SA(Członek Rady Nadzorczej)

Dariusz Makosz Członek Zarządu

Dariusz Makosz

Członek Zarządu

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu (2000 r.).

Doświadczenie zawodowe: mniej

1999-2002 Millennium Bank SA

2002-2003 Expander Sp. z o.o

2003-2004 Expander Sp. z o.o (Dyrektor ds. Produktów inwestycyjnych)

od 2004 Open Finance SA (Dyrektor Sprzedaży)

2006-2007 Open Finance SA (Członek Zarządu - Dyrektor Sprzedaży)

2007-2011 Noble Bank SA (Dyrektor Zarządzający)

2007-2011 Open Finance SA (Dyrektor Zarządzający)

od 2010 Tax CareSA (Doradca Zarządu)

2011 - 2012 Idea Bank SA (Dyrektor Zarządzający)

2012 - 2013 Idea Money SA (Wiceprezes Zarządu)

od 2013 Idea Bank SA (Członek Zarządu)

od 2013 Idea Money SA (Członek Rady Nadzorczej)

Małgorzata Szturmowicz Członek Zarządu

Małgorzata Szturmowicz

Członek Zarządu

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2006 r.).

Doświadczenie zawodowe: mniej

2004-2011 Ernst & Young Audit Sp. z o.o. (Senior Consultant)

2011-2012 Tax Care (Dyrektor Finansowy)

od 2012 Idea Bank SA (Dyrektor Finansowy)

od 2014 Idea Bank SA (Członek Zarządu)

Aneta Skrodzka-Książek  Członek Zarządu

Aneta Skrodzka-Książek

Członek Zarządu

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1996 r.).

Doświadczenie zawodowe: mniej

1999-2001KPMG LLP, Atlanta, Georgia, USA (Supervisor w Departamencie Audytu)

1996-2007 KPMG Audit (od 2004 Starszy Manager w Departamencie Audytu)

2007-2010KPMG LLC, Moskwa, Rosja (Dyrektor w Departamencie Audytu)

2010-2014 Nordea Bank Polska (Dyrektor Komórki Audytu Wewnętrznego obejmującej Polskę, Rosję oraz kraje bałtyckie)

od 2015Idea Bank SA (Dyrektor Zarządzający Departamentami: Nadzoru nad Spółkami Zależnymi, Ryzyka Operacyjnego oraz Compliance)

od 07.2015 Idea Bank SA (Członek Zarządu)

AKCJONARIAT

AKCJONARIUSZ LICZBA POSIADANYCH AKCJI UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM
Getin Holding SA 41 545 749 61,27%
Pozostali akcjonariusze 26 265 348 38,73%
Łączna liczba akcji 67 811 097 100%

PLACÓWKI LION’S BANK

Mapka z oddziałami Lion's Bank

Godziny otwarcia:

Pn. – Pt. 10.00 – 20.00
Sb. 10.00 – 15.00

Kontakt dla Klientów

CONTACT CENTER 800 100 700
GDAŃSK, UL. STĄGIEWNA 13/1
KATOWICE, UL. STAROMIEJSKA 7
KRAKÓW, UL. KOPERNIKA 8
ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 125
LUBLIN, UL. JANA SAWY 2
POZNAŃ, UL. PADEREWSKIEGO 6
WARSZAWA, UL. WILCZA 3,
AL. JEROZOLIMSKIE 63,
UL. DOMANIEWSKA 39
WROCŁAW, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 73-95
(SKY TOWER)
SZCZECIN, ul. MALCZEWSKIEGO 26
GDYNIA, Al. ZWYCIĘSTWA 241 III piętro
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Centrala

Idea Bank SA oddział Lion's Bank w Warszawie

ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

T: +48 22 270 58 68

F: +48 22 327 09 80

kontakt@lionsbank.pl

Koszt połączenia wg taryfy operatora.

BFG

Depozyty ulokowane w Idea Bank S.A. oddział Lion’s Bank w Warszawie tak jak inne depozyty ulokowane w Idea Bank S.A. objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do kwoty 100 000 euro. Kwota depozytów nieprzekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości.

WYMAGANE INFORMACJE DOTYCZĄCE BANKU

Do informacji, o których mowa w art. 111 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, niezbędnych z punktu widzenia Klientów, zalicza się:

  1. skład zarządu i rady nadzorczej banku,
  2. nazwiska osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu banku albo jednostki organizacyjnej banku (lista reprezentantów banku),
  3. zasady ustalania wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku,
  4. wykaz przedsiębiorców krajowych lub przedsiębiorców zagranicznych, świadczących na rzecz banku usługi outsourcingowe, o których mowa w art. 6a ust.1 ustawy Prawo bankowe, o ile przy wykonywaniu na rzecz banku czynności outsourcingowej przedsiębiorcy uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową,
  5. informacje o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,

KARIERA W LION’S BANK

Jeżeli chcesz uczestniczyć w budowaniu struktur Lion’s Bank, jesteś pełen pasji i odwagi w realizowaniu swoich ambicji zawodowych, dołącz do elitarnego zespołu doradców specjalizujących się
w kompleksowej obsłudze Klientów zamożnych i zapoznaj się z naszymi ofertami pracy!

Lion's Bank poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko:
Private Banker
Opiekun Klienta

Idea Bank S.A. oddział Lion's Bank w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052, REGON 011063638, NIP 5260307560, o kapitale zakładowym w wysokości 156 803 962 zł opłaconym w całości.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki Cookies