W Lion’s Bank zależy nam na szybkiej i sprawnej obsłudze naszych Klientów. Chcemy, by mogli Państwo docenić nas za to jak podchodzimy do naszych Klientów, zgłaszających się do Banku z reklamacją, skargą lub sugestią związaną z działaniem naszych usług lub produktów.

W tym właśnie celu powołaliśmy specjalny zespół, przeznaczony do obsługi spraw Klienta, którego zadaniem jest przeanalizowanie i rozpatrzenie każdej reklamacji i skargi. Chętnie odpowiemy także na wszystkie Państwa pytania i wyjaśnimy wszelkie wątpliwości, przyjmiemy każdą sugestię dotyczącą działalności Banku.

Pracownicy zespołu powołanego do obsługi spraw Klienta mają wieloletnie doświadczenie, a nadrzędną zasadą zespołu jest szybkie wyjaśnienie każdej zgłoszonej sprawy na jak najwyższym poziomie, w sposób uczciwy i dogodny dla Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo z decyzją o rozpatrzeniu reklamacji mogą Państwo zwrócić się do:

  • Rzecznika Klienta Idea Banku S.A. oddział Lion’s Bank
Rzecznik Klienta Idea Bank S.A., oddział Lion’s Bank
Domaniewska 45
02-672 Warszawa
rzecznik.klienta@lionsbank.pl

  • Rzecznika Finansowego
Biuro Rzecznika Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
www.rf.gov.pl
biuro@rv.gov.pl
tel. +48 22 333-73-26
+48 22 333-73-27

  • Arbitra Bankowego

Bankowy Arbitraż Konsumencki
Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
www.zbp.pl
tel. +48 22 48 68 400

  • lub złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR, funkcjonującej w krajach Unii Europejskiej, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr (jeżeli zawarłeś umowę z Bankiem za pośrednictwem Internetu lub innego kanału elektronicznego);
  • lub bezpośrednio dochodzić swych roszczeń przed sądem powszechnym lub konsumenckim.


Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w Idea Bank S.A. POBIERZ
Formularz reklamacyjny POBIERZ
Formularz reklamacyjny dla reklamacji dotyczących transakcji z użyciem kart płatniczych POBIERZ